Företaget jobbar direkt till företag, kommuner och landsting eller som underkonsult i större projekt tillsammans med andra dicipliner.

 

Med kunskap i hur viktig den gröna miljön är för människans välbefinnande har företaget specialiserat sig på att skapa stimulansrika miljöer för barn, vuxna och äldre samt personer med funktionsnedsättningar, där yttermiljön ger förutsättningar för rehabilitering och där den gröna miljön kan stimulera lärande och lek.

 

Exempel på tjänster:  

 

Gestaltningsförslag och projektering

  • Gator, torg, parkeringsplatser och trafikmiljöer
  • Parker, grönområden och bostadsområden
  • Lekmiljöer, sjukhusträdgårdar och utemiljö vid arbetsplatser

Utredningar

  • Förstudier
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Landskapsanalyser

Inventeringar och skötsel

  • Växtinventeringar
  •  Skötselplaner

 

 

 

 

 

Illustrationer

  • Illustrationer och kartor

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stäng