Ett beskuret träd gör att ljuset kommer åt frukten, så att den blir större, sötare och mer hållbar.  Rätt beskärningsåtgärder gör trädet friskare med kraftigare grenar och ger på sikt en bra balans mellan fruktbärande och växande grenar utan många vattenskott.

 

Målet med beskärningen styr vad som beskärs och när det ska göras.  Företaget erbjuder olika typ av beskärningsåtgärder under vår och i JAS-perioden:

 

• Uppbyggnadsbeskärning av ungträd, mycket viktigt de första tre åren!

• Underhållsbeskärning, vart annat till vart tredje år

• Föryngringsbeskärning av äldre fruktträd

• Renovering av förvuxna fruktträd med mycket vattenskott

• Beskärning av bärbuskar, spaljéer och vin

 

Efter hembesök där vi diskuterar mål med beskärning lämnas offert med fastpris, ca 500 kr för små träd, ca 1000 kr stora.

 

 

 

 Grönt kort i fruktträdsbeskärning utfärdat av Riksförbundet Svensk Trädgård, läs mer

 

Företaget erbjuder även naturvägledning, läs mer

 

 

 
stäng